Донације

Гора листа, жали док је зима
Мајка сина, жали док је жива


Ако постоји само једна реченица са којом сте сагласни а у исто време и имате могућности да финансијски помогнете да се то и оствари можете учинити преко рачуна Удружења.

Назив : Удружења родитеља „Вера, Нада, Љубав…“


Текући рачун: 180-113121000819441 РСД


ALPHA BANKA SRBIJA A.D.


Матични број: 17728032, ПИБ: 105636767


И ако су нам срества неопходна, а Ви нисте у могућности да пружита такву врсту помоћи, значиће нам и то ако испоштујете разлоге нашег оснивања и обичним људским писаним одговором нас подржите. Хвала,